ADR 2 1024x709 1

Dùng ngoài chỉ định (Off label use) 

Là việc người thầy thuốc / bác sỹ đưa ra các chỉ định sử dụng thuốc có chủ ý nhằm mục đích điều trị, nhưng không tuân theo hướng dẫn sử dụng thuốc (label / package insert / prescribing information) đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Nó bao gồm việc sử dụng ngoài chỉ định bệnh (Ví dụ thuốc chỉ định điều trị ung thư gan => sử dụng điều trị ung thư thận), sử dụng ngoài chỉ định nhóm tuổi (Ví dụ thuốc được chỉ định dùng cho người lớn => dùng cho trẻ), sử dụng ngoài chỉ định liều lượng (Ví dụ tăng liều hoặc giảm liều ngoài chỉ định) hoặc đường dùng (Ví dụ thuốc uống nguyên viên => nghiền nát uống ).

Dùng sai chỉ định (Misuse)

Là việc người dùng / bệnh nhân sử dụng thuốc một cách có chủ ý nhằm mục đích điều trị nhưng cách sử dụng không phù hợp với hướng dẫn sử dụng thuốc đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Nó bao gồm người dùng / bệnh nhân tự ý tăng liều, giảm liều, thay đổi số lần sử dụng, thay đổi đường sử dụng…

 Lạm dùng thuốc (Abuse)

Là việc người dùng / bệnh nhân sử dụng thuốc có chủ ý nhằm thoả mãn cảm giác (không nhằm mục đích điều trị), nhưng cách sử dụng không phù hợp với hướng dẫn sử dụng thuốc đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Kết quả thường đi kèm với các tác hại về thể chất hoặc tâm lý.

Sự cố y khoa (Medical error)

Hay còn gọi là “sai sót y khoa”, hay “lỗi y khoa”, là những sai sót ngoài ý muốn (không chủ ý) do người thầy thuốc / bác sỹ gây ra trong quá trình điều trị bằng thuốc dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến tác hại cho người bệnh. 

Dùng ngoài chỉ địnhDùng sai chỉ địnhLạm dùng thuốcSự cố y khoa
Thầy thuốc
Người bệnh
Có chủ ý
Không chủ ý
Mục đích điều trị
Không mục đích điều trị

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.