Bàng quang quá hoạt  (Overactive Bladder: OAB) là một tình trạng lâm sàng xảy ra khi cơ bàng quang tăng tần xuất co thắt  không chủ ý bất thường. Các triệu chứng có thể bao gồm tiểu gấp (cảm giác muốn đi tiểu đột ngột khó kiểm soát), rò tiểu gấp (rò tiểu không chủ ý ngay sau khi có nhu cầu đi tiểu khẩn gấp), đi tiểu thường xuyên (≥ 8 lần / 24 giờ) và tiểu đêm (≥2 lần trong đêm).