Bệnh bạch cầu mãn dòng đơn cầu tủy (Chronic myelomonocytic leukemia: CMML), là một loại ung thư tạo máu ác tính, đặc trưng bởi sự tích tụ của các đơn cầu (monocytes) bất thường trong tủy xương và trong máu. Tỷ lệ mắc CMML ở Mỹ là khoảng 1.100 trường hợp mới mỗi năm. Khoảng 15% đến 30% bệnh nhân CMML có thể chuyển thành AML.