Động kinh (Epilepsy) là một rối loạn thần kinh phổ biến đặc trưng bởi các cơn co giật. Có khoảng 3 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ sống chung với bệnh động kinh và khoảng 60% là động kinh cục bộ, bắt đầu từ một phần của não. Người bị động kinh là có nguy cơ bị tai nạn và các biến chứng sức khỏe khác bao gồm té ngã, chết đuối, trầm cảm và đột tử không rõ nguyên nhân (SUDEP: sudden unexplained death in epilepsy). Mặc dù hiện tại đã có nhiều phương pháp điều trị chống động kinh, nhưng khoảng 40% người trưởng thành bị động kinh cục bộ không kiểm soát được cơn, ngay cả sau khi điều trị bằng hai loại thuốc chống động kinh (AED: anti-epileptic drug).