Bệnh lao (Tuberculosis) là một căn bệnh toàn cầu, được tìm thấy ở mọi quốc gia và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới. Khoảng 10 triệu người mắc bệnh lao dạng hoạt động và khoảng 1,6 triệu người chết trong năm 2017. Đây là một bệnh truyền qua đường không khí có thể lây lan qua ho hoặc hắt hơi. Có hơn nửa triệu trường hợp mắc lao kháng đa thuốc (MDR-TB) hàng năm, trong đó có khoảng 6% là bệnh lao siêu kháng thuốc (XDR-TB). Theo số liệu hiện tại của WHO đã có 127 quốc gia có báo cáo các trường hợp XDR-TB. Trong các dạng lao kháng thuốc hiện tại có gần 1/3 trường hợp tử vong do kháng thuốc hàng năm.