Bệnh mắt (lồi) tuyến giáp (Thyroid eye disease (TED) là bệnh lý rối loạn hormon tuyến giáp, gây viêm cơ mắt và mô mỡ sau mắt dẫn đến sự lồi mắt ra bên ngoài, kèm các triệu chứng như đau mắt, nhìn đôi, nhạy cảm với ánh sáng hoặc khó nhắm mắt. Bệnh này ảnh hưởng ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Mặc dù tình trạng này ảnh hưởng đến một số ít cá nhân, bệnh mắt (lồi) tuyến giáp có thể làm mất một số khả năng hoạt động hằng ngày, chẳng hạn như lái xe hoặc thực hiện công việc.