Bệnh ngưng kết lạnh (Cold agglutinin disease: CAD) là một loại bệnh tự miễn thiếu máu tán huyết hiếm gặp, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm và phá hủy các tế bào hồng cầu bình thường của chính nó. Khi người bị ảnh hưởng tiếp xúc với nhiệt độ thấp (0ºC đến 10ºC), một số protein thường tấn công vi khuẩn (các kháng thể IgM) tự gắn kết vào các tế bào hồng cầu và liên kết chúng với nhau thành từng đám (ngưng kết). Kết quả cuối cùng là các tế bào hồng cầu bị phá hủy sớm (tan máu) dẫn đến thiếu máu và các dấu hiệu và triệu chứng liên quan khác. Bệnh ngưng kết có thể là nguyên phát (không rõ nguyên nhân) hoặc thứ phát, do một tình trạng tiềm ẩn như nhiễm trùng, bệnh tự miễn khác hoặc một số bệnh ung thư. Việc điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm mức độ nghiêm trọng của tình trạng, các dấu hiệu và triệu chứng ở mỗi người và nguyên nhân cơ bản.