Bệnh u mềm xương (Tumor-induced osteomalacia: TIO) là một bệnh hiếm gặp, đặc trưng của bệnh là khối u có thể phóng thích một chất giống như hormone peptide được gọi là yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 23 (FGF23). Yếu tố này làm giảm nồng độ phosphate, một chất điện giải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xương. Khi không có đủ phosphate trong cơ thể, xương bắt đầu mềm và yếu đi, gây ra chứng xương mềm.