Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối mắc phải (Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura: aTTP) là một rối loạn máu tự miễn hiếm gặp, đe dọa tính mạng. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh nhân được điều trị thường xuyên tại các đơn vị chăm sóc tích cực trong vài ngày đầu sau chẩn đoán aTTP. Người ta ước tính rằng có tới 20% bệnh nhân tử vong do các đợt TTP, mặc dù các phương pháp điều trị hiện có (trao đổi huyết tương và ức chế miễn dịch), với hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra trong vòng 30 ngày sau chẩn đoán. Ở Hoa Kỳ, aTTP ảnh hưởng đến ít hơn 2.000 người lớn mỗi năm.