Mẫu đơn giải thích và đồng ý (Informed Consent form: ICF) được sử dụng trước khi tham gia thử nghiệm lâm sàng, người tham gia sẽ được giải thích đầy đủ để hiểu rõ mục đích và nội dung điều trị của thử nghiệm lâm sàng. Dựa vào đó người tham gia sẽ đưa ra quyết định tự nguyện tham gia hay không. Sự đồng ý sẽ được lưu lại bằng biên bản có chữ ký kèm ngày tháng của người tham gia hoặc người đại diện.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995) 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007) 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999) 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản