EDS là triệu chứng chính của chứng ngủ rũ và xuất hiện ở tất cả những người mắc chứng rối loạn này. EDS được đặc trưng bởi việc không thể kiểm soát và duy trì sự tỉnh táo ban ngày, dẫn đến buồn ngủ và đi vào giấc ngủ ngoài dự tính.