Chứng nôn-buồn nôn sau phẫu thuật (Postoperative nausea and vomiting: PONV) là một biến chứng phổ biến trong phẫu thuật, xảy ra ở khoảng 30% bệnh nhân phẫu thuật và tới 80% bệnh nhân có nguy cơ cao. Nó có liên quan đến việc sử dụng thuốc gây mê và thuốc giảm đau opioid và đặc biệt phổ biến sau phẩu thuật phụ khoa, bụng, vú, mắt và tai, đặc biệt là những ca kéo dài một giờ hoặc hơn. PONV đã được xếp hạng là biến chứng muốn tránh nhất trong tất cả các biến chứng phẫu thuật.