Đáp ứng hoàn toàn (Complete Response :CR) là thuật ngữ thường được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân ung thư, là sự biến mất tất cả các dấu hiệu ung lâm sàng thư sau một thời gian điều trị. Điều này không phải luôn đồng nghĩa là ung thư đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đáp ứng hoàn toàn cũng được gọi là thuyên giảm hoàn toàn.

Related Thuật ngữ