Điều trị hỗ trợ hậu phẫu (Adjuvant therapy, Adjuvant treatment) là phương pháp điều trị kháng ung thư sau khi phẫu thuật với mục đích để ngăn ngừa tái phát.