Điều trị hỗ trợ tiền phẫu là phương pháp điều trị bằng thuốc chống ung thư được thực hiện trước khi phẫu thuật để giảm kích thước của của khối u trước khi được cắt bỏ. Mục đích hạn chế cắt bỏ các tổ chức mô quan trọng và nâng cao hiệu quả phẫu thuật.