Điều trị hỗ trợ tiền phẫu (Neoadjuvant therapy, Neoadjuvant treatment) là phương pháp điều trị bằng thuốc chống ung thư được thực hiện trước khi phẫu thuật để giảm kích thước của của khối u trước khi được cắt bỏ. Mục đích hạn chế cắt bỏ các tổ chức mô quan trọng và nâng cao hiệu quả phẫu thuật.