Điều trị ưu tiên ba (Third-line treatment) là liệu pháp thay thế, khi điều trị ưu tiên hai không đạt được hiệu quả  hoặc phải ngưng do tác dụng phụ nghiêm trọng không thể điều trị tiếp được.