Điều trị ưu tiên một (First-line treatment) là liệu pháp đầu tiên được các bác sĩ lựa chọn đưa ra để điều trị cho một bệnh nào đó. Nó thường là một phần của chương trình điều trị chuẩn, ví dụ như phẫu thuật sau đó là hóa trị và xạ trị. Điều tri ưu tiên một là liệu pháp điều trị tốt nhất cả về mặt hiệu quả điều trị và tính kinh tế. Nếu không đáp ứng với điều trị, hoặc gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng không thể điều trị tiếp, khi đó liệu pháp tiếp theo sẽ được thay thế.