Tá dược (vehicle) là thành phần phụ còn lại sau khi đã loại trừ thành phần dược tính chính của thuốc. Tá dược cũng thường được dùng trong các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tác dụng của hoạt tính dược mới.

Khác với tá dược, giả dược (Placebo) cũng thường sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng để kiểm tác dụng của hoạt tính dược mới, nhưng thành trong giả dược không có hoạt tính dược lý. Các giả dược thông thường bao gồm viên nén trơ (như thuốc đường), thuốc tiêm trơ (như nước muối), phẫu thuật giả và các thủ thuật khác.

Nói chung, tá dược cũng như giả dược có thể ảnh hưởng đến nhận thức tình trạng của họ và khích thích các quá trình hóa học của cơ thể để giảm đau và một số triệu chứng khác, nhưng không ảnh hưởng đến bản thân bệnh.

Related Thuật ngữ