Hiệu ứng giả dược (Placebo effect) là một hiệu ứng tâm lý vì người bệnh tin rằng đó là thuốc thật và kỳ vọng nó có thể điều trị được bệnh và kết quả tình trạng bệnh được cải thiện tốt hơn. Thông thường hiệu ứng giả dược có thể ảnh hưởng đến nhận thức tình trạng của họ và khích thích các quá trình hóa học của cơ thể để giảm đau và một số triệu chứng khác, nhưng không ảnh hưởng đến bản thân bệnh. Trong thử nghiệm lâm sàng, hiệu ứng giả dược có thể được đề cập khi đánh giá hiệu quả thuốc thử nghiệm.