Hội đồng thẩm định thử nghiệm (Institutional Review Board: IRB) là hội đồng độc lập bao gồm thành viên y tế, các nhà khoa học và phi khoa học. Hội đồng được thành lập để bảo vệ quyền và phúc lợi của các đối tượng (con người), được tuyển dụng để tham gia vào nghiên cứu được thực hiện dưới sự bảo trợ của một tổ chức. IRB có vai trò thẩm tra các thử nghiệm lâm sàng trên người, trước khi bắt đầu thực hiện. IRB có thẩm quyền phê duyệt, từ chối, hoặc yêu cầu sửa đổi các hoạt động nghiên cứu thuộc thẩm quyền của mình theo quy định. IRB phải có ít nhất 5 thành viên từ các chuyên ngành khác nhau, nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện về nghiên cứu con người và các tác động thể chế, pháp lý, khoa học và xã hội.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.