Tóm lược thuốc thử nghiệm (Investigator’s Brochure: IB) là một tài liệu tóm lược toàn diện nội dung thông tin về thuốc thử nghiệm (Investigational product) thu được trong quá trình thử nghiệm thuốc. IB là tài liệu quan trọng trong suốt quá trình phát triển thuốc và được cập nhật thông tin mới định kỳ. Mục đích của IB là tổng hợp dữ liệu liên quan đến thuốc thử nghiệm từ các thử nghiệm tiền lâm sàng và các thử nghiệm lâm sàng khác, nhằm cung cấp cho nghiên cứu viên những hiểu biết cần thiết để quản lý việc thực hiện nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong suốt quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.