Chức năng sửa chữa lỗi trên DNA (mismatch repair: MMR) trong quá trình sao chép DNA là một chức năng cần thiết để duy trì cân bằng của bộ gen. Khi chức năng này bị khiếm khuyết (deficient mismatch repair: dMMR) dẫn đến kiểu hình microsatellite không ổn định (microsatellite instability: MSI) và được cho là nguyên nhân gây ra ung thư.