Mất lực đột phát (Cataplexy) là triệu chứng thường thấy trong chứng ngủ rũ, đặc trưng bởi sự mất trương lực cơ đột ngột, còn ý thức, trong thời gian ngắn (<2 phút). Nó thường được kích hoạt sau những cảm xúc mạnh, chẳng hạn như cười lớn, cãm xúc ngạc nhiên hoặc bực tức. Cataplexy xảy ra ở khoảng 70 % những người mắc chứng ngủ rũ với biểu hiện thay đổi khác nhau từ đột phát một phần xuất hiện lẻ tẻ xãy ra sau cười lớn, cho đến mất lực hoàn toàn do cảm xúc mạnh. Thông thường cataplexy liên quan đến một số nhóm cơ nhất định, chẳng hạn như cánh tay và chân, đầu và cổ, hoặc khuôn mặt và hàm.