Là một loại nghiên cứu lâm sàng nhằm đánh giá phương pháp trị liệu mới, mà trong đó người thực hiện nghiên cứu (nhân viên y tế) và người tham gia nghiên cứu (bệnh nhân) cả 2 không rõ chính xác phương pháp trị liệu mới được thử trên bệnh nhân nào.