Nghiên cứu tiền lâm sàng (Pre-clinical study) hay còn gọi là nghiên cứu phi lâm sàng (Non-clinical study) là nghiên cứu ở mức độ phòng thí nghiệm, sử dụng tế bào hoặc động vật để tìm hiểu xem một loại thuốc mới, thủ thuật hay phương pháp điều trị mới có khả năng hữu ích hay không. Các nghiên cứu tiền lâm sàng được thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ nghiên cứu lâm sàng nào trên người.

Related Thuật ngữ

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.