Quần thể định ý điều trị (intention to treat population hoặc intention to treat: ITT) là một thuật ngữ dùng trong phân tích dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm dược lâm sàng. Trong các thử nghiệm dược lâm sàng, đặc biệt là đối với thuốc điều trị ung thư, vì một số lý do nào đó như bệnh tiến triển, tử vong hoặc do tác dụng phụ v.v, mà một số đối tượng này phải bỏ giữa chừng, không thể tiếp tục tham gia đến cuối giai đoạn của thử nghiệm. ITT bao gồm cả tất cả các đối tượng tham gia thử nghiệp kể cả các đối tượng đã bỏ giữa chừng. Phân tích định ý điều trị (intention to treat analysis) là phân tích dựa trên mẫu số bao gồm tất cả các đối tượng tham gia bao gồm cả các đối tượng đã bỏ giữa chừng.

Mặt khác, nếu loại trừ những bệnh nhân đã bỏ dở giữa chừng trong thử nghiệm, số còn lại được gọi là nhóm điều trị (On treatment). Phân tích bao gồm những bệnh nhân này được gọi là phân tích điều trị (On treatment analysis).

Nếu loại trừ những bệnh nhân bỏ trị liệu ở giai đoạn phân tích, cơ số của nhóm sẽ khác với lúc ban đầu chia nhóm. Trong trường hợp đó, kết quả phân tích có thể trở nên sai lệch, và ý tưởng của phân tích ITT là loại bỏ sự sai lệch đó.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.