ADC 1Phức hợp kháng thể-thuốc (Antibody-Drug Conjugate: ADC) thuộc nhóm thuốc sinh học mới, có hiệu lực cao. ADC được tạo ra bằng cách gắn kết phân tử nhỏ chống ung thư hoặc tác nhân điều trị khác vào kháng thể. Phần kháng thể sẽ liên kết với tế bào ung thư mục tiêu thông qua các kháng nguyên đặc hiệu trên tế bào ung thư và phân tử chống ung thư có tác dụng phá hủy tế bào ung thư. Nguyên lý này giúp cung cấp các loại thuốc có độ đặc hiệu rất cao đối với các tế bào bệnh, tối đa hóa hiệu quả của thuốc và giảm thiểu phơi nhiễm toàn thân, giảm nguy cơ tác dụng phụ kèm theo.