Tế bào chết tự phát (Apoptosis), hay còn gọi là “tế bào tự sát”, là một chương trình tế bào chết, trong đó hàng loạt các phản ứng phân tử xãy ra bên trong tế bào, dẫn đến tế bào co rút, phân mảnh hạt nhân, cô đặc nhiễm sắc thể, phân rã DNA và mRNA và tế bào chết. Đây là cách mà cơ thể sử dụng để loại bỏ các tế bào không cần thiết hoặc tế bào bất thường. Ở người trưởng thành trung bình có khoảng từ ​​50 đến 70 tỷ tế bào chết mỗi ngày do quá trình apoptosis.

Qui trình tế bào chết tự phát có thể ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển. Hiện qui trình tế bào chết tự phát được nghiên cứu ứng dụng trong điều trị ung thư.