Thời gian đáp ứng (Duration of Response: DOR) là khoảng thời gian tính từ thời điểm có đáp ứng (Đáp ứng một phần hoặc đáp ứng hoàn toàn) sau khi điều trị cho đến thời điểm bệnh tiến triển xấu / tử vong bất kỳ nguyên nhân gì (ngay cả tai nạn giao thông gây tử vong). Trong thử nghiệm lâm sàng, DOR là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm điều trị ung thư.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.