Thời gian đáp ứng là khoảng thời gian tính từ thời điểm có đáp ứng sau khi điều trị cho đến khi bệnh tiến triển xấu / tử vong. Trong thử nghiệm lâm sàng, DOR là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm điều trị ung thư.