Thời gian sống còn không di căn (Metastasis free survival: MFS) là khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu điều trị ung thư mà bệnh nhân vẫn còn sống và chưa di căn, cho  đến khi ung thư có biểu hiện di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Trong thử nghiệm lâm sàng, MFS là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của thuốc thử nghiệm.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995) 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007) 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999) 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản