Thuốc kê toa (Ethical drug) khác với thuốc OTC, (thuốc không kê toa) là thuốc chỉ được sử dụng khi có sự chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ hoặc nha sĩ. Liều lượng, thời gian và cách sử dụng của thuốc kê đơn phải phù hợp với triệu chứng, cân nặng và tuổi tác của từng bệnh nhân, đồng thời phù hợp với qui định của cơ quan chức năng ở nước sở tại.