Thuốc OTC (Over the counter drug) hay còn gọi là thuốc không kê toa, là loại thuốc thông thường, có thể mua tại các quầy thuốc mà không cần đơn thuốc của bác sĩ. Ở các nước phát triển, danh mục thuốc OTC được cơ quan chức năng qui định để đãm bảo tính an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Đặc điểm của loại thuốc này là dùng điều trị các triệu chứng nhẹ và người bệnh có thể tự quản lý được. Thuốc ít gây tác dụng phụ hoặc gây tác dụng phụ nhẹ.

Related Thuật ngữ