Trong các nghiên cứu lâm sàng, bảng phân loại CTCAE thường được sử đụng để đánh giá mức độ nặng của các biểu hiện có hại (Adverse Event: AE) hoặc tác dụng phụ (Adverse Drug Reaction: ADR). Các thuật ngữ trong bảng phân loại này được sử dụng dựa theo MedDRA. Dưới đây là nội dung phân loại.

Mức độ 1, nhẹ (Grade 1, mild): không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, chỉ quan sát lâm sàng, không yêu cầu can thiệp.

Mức độ 2, trung bình (Grade 2, moderate): chỉ định can thiệp tối thiểu, cục bộ hoặc can thiệp không xâm lấn. Tuỳ theo lứa tuổi có thể hạn chế hoạt động cuộc sống hàng ngày như chuẩn bị bữa ăn, mua sắm hàng tạp hóa hoặc quần áo, sử dụng điện thoại, quản lý tiền bạc.

 Mức độ 3, nặng (Grade 3, severe): là mức độ nghiêm trọng về mặt y khoa nhưng không đe dọa tính mạng ngay lập tức. Có thể chỉ định nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện, hạn chế các hoạt động tự chăm sóc bản thân như tắm rửa, mặc quần áo và cởi quần áo, tự ăn uống, đi vệ sinh, uống thuốc và không nằm liệt giường.

Mức độ 4, đe dọa tính mạng (Grade 4, Life-threatening): chỉ định can thiệp khẩn cấp.

Mức độ 5, tử vong (Grade 5 death): Tử vong liên quan đến AE.

https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm#ctc_50