Tiêu chuẩn quản lý an toàn dược hậu mãi (Good Vigilance Practice: GVP), là các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được thiết lập để các nhà sản xuất thực hiện vai trò liên quan đến thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin an toàn (tác dụng phụ, than phiền sản phẩm), và thực hiện các biện pháp đối phó nếu cần thiết, nhằm đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng đối với các sản phẩm như dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị y tế sau thương mại hóa. 

 

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995) 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007) 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999) 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản