Tiêu chuẩn thử nghiệm lâm sàng  (Good Clinical Practice: GCP), là các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được thiết lập để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên người. GCP không chỉ tuân theo các quy định bởi Dược Luật mà còn phải phù hợp về mặt khoa học, đạo đức luân lý, tính trung thực để nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Các đối tượng liên quan đến thử nghiệm như công ty dược, bệnh viện, bác sỹ thực hiện thử nghiệm (investigator) phải tuân thủ các tiêu chuẩn này.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.