Khác với trung bình (mean), trung vị (median) là trị số nằm ở vị trí giữa trong dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Ví dụ có 5 người tuổi tác như sau: 50 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, 18 tuổi và 42 tuổi. Trị số tuổi trung vị là 30 (50, 42, 30, 25, 18), trong khi đó trị số tuổi trung bình là 33 (tổng 5 trị số trên chia 5). So với trị số trung bình, lợi điểm của trị số trung vị không bị ảnh hưởng bởi trị số cực biên. Nó thường được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng để đánh giá các tiêu chuẩn điều trị thử nghiệm.