In vivo là tiếng Latinh có nghĩa là “bên trong cơ thể sống”. Dùng để chỉ một việc được thực hiện bên trong một cơ thể sống. Khi một nghiên cứu được thực hiện in vivo, có nghĩa là nghiên cứu được thực hiện trên mô hình động vật hoặc thử nghiệm trên người. Trong trường hợp này, mọi việc diễn ra bên trong một cơ thể sống.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.