In vitro là tiếng Latinh có nghĩa là trong ống nghiệm. Khi phương pháp thực hiện in vitro, có nghĩa là được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nhưng bên ngoài một cơ thể sống, như vi khuẩn, tế bào động vật hoặc tế bào người được nuôi cấy trong môi trường nhân tạo tương tự môi trường trong cơ thể sống.