Tỷ lệ đáp ứng khách quan (Objective response rate :ORR) được định nghĩa là tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng bao gồm tỷ lệ đáp ứng một phần và tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn đối với một trị liệu nào đó dựa theo tiêu chí RECIST (Response Evaluation Criateria Solid Tumor). RECIST là tiêu chí đánh giá được sử dụng phổ biến để hỗ trợ FDA phê duyệt thuốc điều trị ung thư. Việc đánh giá phải được thực hiện mù trung lập (Blinded Independent Central Review: BICR) nhằm mục đích giảm thiểu sai lệch trong đánh giá tỷ lệ đáp ứng.

Related Thuật ngữ

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.