U lympho non-Hodgkin (Non-Hodgkin’s lymphoma: NHL) là một loại ung thư phát triển từ hệ thống mạch bạch huyết phủ khắp cơ thể. Tế bào lympho, một loại tế bào miễn dịch trong hệ thống này bắt đầu nhân lên một cách bất thường, không kiểm soát và tập hợp ở một số bộ phận nhất định, chẳng hạn như hạch bạch huyết. Triệu chứng phổ biến nhất là sưng không đau ở hạch bạch huyết, thường ở cổ, nách hoặc bẹn, đôi khi có sốt, đổ mồ hôi ban đêm, sụt cân, ngứa.

NHL phổ biến hơn u lympho Hodgkin (Hodgkin lymphoma). Sự khác biệt chính giữa 2 loại này là sự hiện diện của một loại tế bào bất thường được gọi là tế bào Reed-Sternberg (tế bào 2 nhân). Loại tế bào bất thường này chỉ hiện diện trong bệnh u lympho Hodgkin.