Ung thư đường mật (Cholangiocarcinoma) là một dạng ung thư hiếm gặp hình thành trong các ống mật. Khi được chẩn đoán, phần lớn trường hợp bệnh đã tiến triển, nghĩa là vượt quá khả năng điều trị bằng phẫu thuật. Đối với những bệnh nhân này, cho đến ngày nay, không có liệu pháp nào được FDA chấp thuận, sự kết hợp của các loại thuốc hóa trị là sự lựa chọn ban đầu.

Dung hợp gen FGFR2 chiếm khoảng 9% đến 14% bệnh nhân ung thư đường mật.