Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới. Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ chiếm 80% đến 85% các loại ung thư phổi, trong đó có khoảng 2% đến 3 % bệnh nhân bị ung thư phổi không phải tế bào nhỏđột biến chèn EGFR exon 20, đây là một nhóm đột biến trên một loại protein gây ra sự phát triển tế bào nhanh chóng và do đó, giúp ung thư lây lan nhanh.