Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (Non-small cell lung cancer: NSCLC) là một trong 2 dạng của ung thư phổi (Dạng còn lại là ung thư phổi tế bào nhỏ). NSCLS là dạng phổ biến nhất, chiếm khoảng 80% đến 85% ung thư phổi, bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào lớn. Chúng được nhóm lại thành NSCLC vì điều trị và tiên lượng của chúng thường giống nhau.

  • NSCLC có KRAS (Kirsten Rat Sarcoma) G12C đột biến, là một trong những đột biến phổ biến nhất, chiếm khoảng 13% NSCLC.
  • NSCLC có gen RET (Rearranged during transfection) dung hợp chiếm khoảng 1 – 2%.
  • NSCLC có gen MET (Mesenchymal-epithelial transition) biến thể loại bỏ exon 14 chiếm khoảng 3 – 4%.
  • NSCLC có gen ROS1 dung hợp chiếm khoảng 1 – 2%.
  • NSCLC có gen ALK (Anaplastic lymphoma kinase) dung hợp chiếm khoảng 3 -5%.
  • NSCLC có đột biến chèn trên exon 20 của gen EGFR (Epidermal growth factor receptor) chiếm khoảng 1-2%

 

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.