Ung thư phổi tế bào nhỏ (Small cell lung cancer :SCLC) là một trong 2 dạng của ung thư phổi, nó chiếm khoảng từ 10% đến 15% của tất cả ung thư phổi. Loại ung thư phổi này có xu hướng phát triển và lan rộng nhanh hơn NSCLC. Khoảng 70% SCLC đã tiến triển lan rộng tại thời điểm được chẩn đoán. Ung thư này phát triển nhanh, nhưng có xu hướng đáp ứng tốt với hóa trị và xạ trị. Đối với hầu hết các trường hợp ung thư sẽ tái phát vào một lúc nào đó.