Là tình trạng ung thư tuyến tiền liệt được xác định là tiến triển mặc dù hormone nam đã được khống chế bằng liệu pháp triệt androgen (Androgen Deprivation Therapy: ADT) và có thể biểu hiện sự gia tăng liên tục nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (Prostate-Specific AntigenPSA) trong huyết thanh.