Ung thư vú dương tính với HER2 (HER2-Positive Breast Cancer) là ung thư vú có xét nghiệm dương tính với protein gọi là thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì 2 (human epidermal growth factor receptor 2: HER2), là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư.

Ước tính có khoảng 20% bệnh nhân ung thư vú có HER2 dương tính. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, cũng như nhiều thuốc mới ra đời, giúp cải thiện phần nào trong điều trị ung thư vú nói chung gần đây. Nhưng đối với bệnh nhân ung thư vú có HER2 dương tính di căn vẫn chưa có thuốc điều trị đột phá và chưa thể khống chế hiệu quả bằng phương pháp điều trị hiện tại.