Ủy ban giám sát dữ liệu độc lập (Independent data monitoring committee: IDMC) là một ủy ban được thành lập bởi nhà tài trợ, để đánh giá định kỳ tiến độ của một thử nghiệm lâm sàng, dữ liệu an toàn và các biến số hiệu quả quan trọng khác. Ủy ban này có thể khuyến nghị nhà tài trợ nên tiếp tục, sửa đổi hoặc chấm dứt thử nghiệm.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.