Không giống như vaccine truyền thống, vaccine RNA hay vaccine mRNA (messenger RNA) là một dạng vaccine mới có khả năng tạo miễn dịch thông qua vector chứa chuổi RNA được mã hóa cho một kháng nguyên bệnh chuyên biệt. Khi đưa vào cơ thể, các RNA được các tế bào vật chủ dịch mã tạo ra các protein kháng nguyên, kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể tạo ra kháng thể chống lại mầm bệnh.

Ưu điểm của vaccine RNA là có thể sản xuất số lượng lớn nhanh hơn và rẻ hơn so với vaccine truyền thống. Ưu điểm nữa là vaccine RNA an toàn hơn cho bệnh nhân, vì chúng không sản xuất từ các yếu tố lây nhiễm như vaccine truyền thống. Quy trình sản xuất vaccine RNA có thể được tiêu chuẩn hóa và mở rộng quy mô, cho phép đáp ứng nhanh chóng với các vụ bùng phát và dịch bệnh lớn.