Viêm phổi liên quan đến máy thở (Ventilator-associated bacterial pneumonia: VABP) là một dạng phụ của viêm phổi mắc phải trong bệnh viện xảy ra ở những người đang thở máy. VABP được chẩn đoán khi cấy vi khuẩn dương tính ở bệnh nhân sau khi đặt nội khí quản. Thông thường, để có phân loại thích hợp, việc thực hiện cấy vi khuẩn trước khi bắt đầu thở máy để làm dữ liệu tham khảo là quan trọng.