Đường truyền bổ thể thay thế

25.12.2023 2:48 chiều

Sơ lược

Đường truyền bổ thể thay thế (alternative complement pathway) là một trong ba đường truyền kích hoạt chính của hệ thống bổ thể, một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Không giống như các đường truyền cổ điển và lectin, đòi hỏi các phân tử nhận dạng cụ thể, đường truyền thay thế hoạt động liên tục thông qua cơ chế “tick-over”, liên tục quét rà soát các bề mặt bất thường hoặc dị vật. Điều này làm cho nó trở thành tuyến phòng thủ quan trọng đầu tiên chống lại các mầm bệnh xâm nhập, ngay cả những mầm bệnh thiếu kháng thể.

Yếu tố kích hoạt đường truyền bổ thể thay thế

Đường truyền bổ thể thay thế có thể được kích hoạt một cách tự nhiên bằng quá trình thủy phân chậm một liên kết cụ thể trong protein C3, một trong những thành phần bổ thể quan trọng. Ngoài ra, các yếu tố khác nhau có thể kích hoạt kích hoạt, bao gồm:

* Bề mặt vi sinh vật: Lipopolysaccharides trên màng vi khuẩn, thành tế bào nấm và vỏ virus có thể kích hoạt trực tiếp đường truyền này.
* Tế bào vật chủ bị hư hỏng: Bề mặt tế bào vật chủ bị tổn thương hoặc bị tress / căng thẳng cũng có thể kích hoạt đường truyền này.
* Các mảnh kháng thể: Các mảnh kháng thể nhất định, đặc biệt là IgA, có thể kích hoạt đường truyền này.
* Một số phân tử nhất định: Các chất như nọc độc rắn hổ mang và axit lipoteichoic cũng có thể bắt đầu quá trình lan truyền.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).